ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара - електрична енергија

Датум: 23. Jun 2018 10:01 Категорија: Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“
Ул. Бановски пут бр.2 11563 Јунковац
Број: 386/1
Датум: 20.06.2018. године 
 На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“ из Јунковца,   
о б ј а в љ у ј е
П  О  З  И  В 
за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија   ЈН бр. 1.1.1

Прочитај

Новости

Датум: 19. Februar 2018 09:05 Категорија: Новости

Ученице Паулина Пауновић, Јована Јовановић и Маријана Мирковић као најактивнији корисници школске библиотеке награђене су годишњом чланарином у градској библиотеци у Лазаревцу и биће им додељене по три књиге.

Прочитај

Резултати на такмичењима и конкурсима

Датум: 19. Februar 2018 09:03 Категорија: Достигнућа

СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС КОЛУБАРСКО-ПОСАВСКЕ ЕПАРХИЈЕ
 
 Анђелија Јаковљевић V1 - I место за литерарни рад
 Теодора Стевановић VII1 - II место за литерарни рад
 Ива Дишић VII1  - II место за ликовни рад
Одељење 4-3 - II место за ликовни рад
Одељење 3-3 -  III место за ликовни рад

Прочитај

Резултати на такмичењима и конкурсима

Датум: 19. Februar 2018 09:02 Категорија: Достигнућа

 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
 
Милија Костић III1 и Андреј Марковић III3 – пласман на Општинско такмичење

Прочитај

Одлука о додели уговора за јавну набавку

Датум: 29. Novembar 2017 22:02 Категорија: Јавне набавке

ОШ „Слободан Пенезић Крцун"
Бановски пут број 2
1 1 5б2 Јунковац
Зав.6р.632
Датум : 24.11.2017. год 

Сходно члану 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 15/14 и 68/15), директор Основне школе „Слободан Пенезић Крцун",
улица Бански пут број 2, 11 5б2 Јунковац, доноси 
 
Одлуку о додели уговора за јавну набавку услуга у поступку мале вредности -- Екскурзије, излети и настава у природи по партијама, редни број набавке 1.2.1, 

Прочитај