Конкурсна документација - екскурзије, излети, настава у природи

Датум: 03. Oktobar 2018 19:26 Категорија: Јавне набавке

ОСНОВНА ШКОЛА  „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”
ЈУНКОВАЦ
БАНСКИ ПУТ 2, 11562 ЈУНКОВАЦ
 
 
 
 
 
                           КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
У поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Eкскурзије, излети и настава у природи
-по партијама-
редни број набавке 1.2.1

Прочитај

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1

Датум: 03. Oktobar 2018 19:21 Категорија: Јавне набавке

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“
Ул. Бановски пут бр.2
11563 Јунковац
Број: 386/1
Датум: 20.06.2018. године
 
 
На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“ из Јунковца,
 
 
о б ј а в љ у ј е
П  О  З  И  В
 
за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија
 
ЈН бр. 1.1.1
 

Прочитај

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара - електрична енергија

Датум: 23. Jun 2018 10:01 Категорија: Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“
Ул. Бановски пут бр.2 11563 Јунковац
Број: 386/1
Датум: 20.06.2018. године 
 На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“ из Јунковца,   
о б ј а в љ у ј е
П  О  З  И  В 
за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија   ЈН бр. 1.1.1

Прочитај

Новости

Датум: 19. Februar 2018 09:05 Категорија: Новости

Ученице Паулина Пауновић, Јована Јовановић и Маријана Мирковић као најактивнији корисници школске библиотеке награђене су годишњом чланарином у градској библиотеци у Лазаревцу и биће им додељене по три књиге.

Прочитај

Резултати на такмичењима и конкурсима

Датум: 19. Februar 2018 09:03 Категорија: Достигнућа

СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС КОЛУБАРСКО-ПОСАВСКЕ ЕПАРХИЈЕ
 
 Анђелија Јаковљевић V1 - I место за литерарни рад
 Теодора Стевановић VII1 - II место за литерарни рад
 Ива Дишић VII1  - II место за ликовни рад
Одељење 4-3 - II место за ликовни рад
Одељење 3-3 -  III место за ликовни рад

Прочитај